Galerie řezeb

Myslivost - podložky pod trofeje

Řezby na našich vyřezávaných podložkách na trofeje pro myslivce nebo trofejových podložek vycházejí z osvědčených estetických vzorů šlechtických mysliveckých sídel, ale i z oblíbených lidovějších vzorů.

Podložky na trofeje a řezby nejen pro myslivost

Trofejové podložky jsou většinou vyřezávané z lípového dřeva na požádání Vám můžeme vyrobit i podložky pod trofeje z jiného druhu dřeva.  Podložky pod trofeje nebo shozy - paroží zvěře vyráběné naším řezbářstvím Salaj, mají propracovaný dizajn. Povrch našich podložek pod trofeje nebo preparací má jemný sametový odlesk díky použití mořidel na přírodní bázi a včelího vosku. Naše podložky pod trofeje jsou vyráběné ve třech barevných odstínech.  Prohlédněte si naši galerii podložek pod trofeje z Řezbářství Salaj, nebo si podložky pod trofeje rovnou zakupte prostřednictvím našeho E-shopu ZDE.

Podložky pod trofeje
Highslide JS
nove_foceni_podložky 249
Highslide JS
nove_foceni_podložky 014
Highslide JS
nove_foceni_podložky 026
Highslide JS
nove_foceni_podložky 042
Highslide JS
nove_foceni_podložky 069
Highslide JS
nove_foceni_podložky 087
Highslide JS
nove_foceni_podložky 099
Highslide JS
nove_foceni_podložky 105
Highslide JS
nove_foceni_podložky 116
Highslide JS
nove_foceni_podložky 122
Highslide JS
nove_foceni_podložky 142
Highslide JS
nove_foceni_podložky 145
Highslide JS
nove_foceni_podložky 176

Vyřezávaný rám, barokní

Highslide JS
Salaj2%20002
Highslide JS
Salaj2%20004
Highslide JS
Salaj2%20010

Řezbářská tvorba

Je velmi rozsáhlým uměleckým oborem zabývajícím se nejen řezbou ve dřevě, ale i v řadě dalších snadno opracovatelných materiálů (perleť, slonová kost apod.)  Kromě podložek pod trofeje nebo trofejových podložek a vyřezávaných štítku pod trofeje vyrábíme i jiné řezby.

Restaurátorské práce

Highslide JS
Foto_7
Highslide JS
Foto_4
Highslide JS
Foto_10
Highslide JS
Foto_3

Provádíme je ve specializovaném restaurátorském ateliéru, Zaměřujeme se nejen na restaurování starožitnosti z mobiliářů různých stylů a stylových interiérů, ale i renovaci soch, nábytku, oltářů a sakrálních plastik, hudebních nástrojů a dalších řezbářských uměleckých děl. Jde obvykle nejen o opravy poškození nebo o náhrady zničených částí, ale i o pozlacování a opravy povrchů šelakováním, voskováním a pomocí kožního nebo kostního klihu apod.

Renesanční intarzie a inkrustace - z ebenového dřeva a býčí kosti

intarzie-3

intarzie-2

Renesanční interzie

Používaná na renesančních kabinetech, sekretářích, komodách. Je vyrobena z ebenového dřeva a býčí kosti. Rozměr 19 x 10 cm.

Jenom pro představu, jak složitá je výroba v té době oblíbeného zdobení nábytku: kosti se musí nejdřív důkladně uvařit, nařezat, vybělit,slepit spárovku atd. Jednotlivé pláty se slepí přes našlehaný klíh a navrch se nalepí předloha, která se vyřízne tenkými zlatnickými pilkami. Použití materiálu se může lišit. Potom se vše složí a nalepí na připravený kus nábytku, obrousí, vyrydluje a zatmelí. Nakonec se provede povrchová úprava (šelaková polytúra). Práce na tomto kusu mi trvala asi týden.

Intarzie a inkrustace

Principem intarzie je dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo jiným kontrastním materiálem. Základem intarzie je podkladová plochá deska z dřevotřísky nebo měkkého dřeva, na kterou se postupně přilepují dýhové obrazy sestavované z různobarevných ručně vyřezávaných dílců dýh nebo i z jiných materiálů (slonovina, želvovina, perleť apod.).

Při inkrustaci nejde o nalepování, ale o vkládání dřevěných nebo jiných dekorativních prvků do povrchu podkladní desky. K často užívaným formám patří např. inkrustace kovem (plechem, amalgámem, vybíjením a zatloukáním drátů či hřebíků nebo vyléváním cínem nebo olovem.

Klavírové řezby

Highslide JS
DSC00512
Highslide JS
DSC00508
Highslide JS
DSC00506
Highslide JS
DSC00505
Highslide JS
DSC00464
Highslide JS
DSC00493
Highslide JS
DSC00489
Highslide JS
DSC00483
Highslide JS
DSC00480
Highslide JS
DSC00462


Ukázka použití řezeb na slohových klavírech

klavír             Piano

V posledních letech jsem se hodně venoval i výrobě klavírových řezeb, které byli objednávány na speciální edice klavírů barokních, rokokových nebo renesančních.

Renesance
název byl odvozen od italského slova rinascita, znovuzrození. Představovala období opětovného probuzení zájmu o antiku. V sochařství došlo k návratu k antickým materiálům, k využití mramoru a bronzu. I dřevěné sochy byly tvořeny tak, aby napodobovaly díla z kamene a kovu.
Baroko
název představoval hanlivé označení neantického slohu. Vzniklo v Itálii jako sloh katolické církve. Přesto se postupně stalo vládnoucím uměleckým směrem a posledním vrcholem řezbářství i v protestantské Evropě.
Rokoko
bylo zjemnělou, závěrečnou fází baroka.. Ve figurálním řezbářství byla barokní dramatičnost nahrazována hravou zdobností. V nábytkovém umění se rokoko projevilo drobnějšími rozměry, jemnými tvary a asymetričností.

 

Svatý Vojtěch - řezba barokní

Highslide JS
Foto_18
Highslide JS
Foto_16
Highslide JS
Foto_19

Polychromovaná dřevorezba svatého Vojtěcha, zlacen plátkovým dukátovým zlatem a větrovým stříbrem.

Figurální řezby

Pracovní postup je do značné míry předurčen velikostí figury. Základní tvar monumentálních soch, sloupů, totemů, je po hrubém zaměření podle nákresu nebo modelu obvykle vyřezáván motorovou pilou a pak dále postupně doměřován a dopracováván do plošek a jejich postupného zaoblování a dořezby detailů. U menších soch, sošek, figurek a loutek se hrubý tvar vyřeže pilou a dotvaruje širokým rovným dlátem. K opracování některých částí je možno využít i soustruhu. Dopracování detailů se provádí úzkými rovnými nebo profilovými dláty. Drobné figurky je možno opracovávat i v ruce, při čemž lze dosáhnout přesného řezu opřením dláta o prsty rukou. Řez se provádí rovně nebo šikmo po létech. Příčný řez a řez přes vlákna vyžadují skutečně ostrá dláta. Rozdílný přístup vyžaduje i opracovávání roviny a oblé plochy. Při tvorbě většího počtu stejných výrobků se často používá kopírovacích frézovacích strojů.


Anděl - řezba barokní

Highslide JS
100_2012
Highslide JS
100_2006
Highslide JS
100_2009

Barokní anděl, dřevořezba.

Umělecká díla

Řezbářství není jen řemeslem, ale nesporně i uměním. Patřilo a patří k uměleckým řemeslům stejně jako šperkařství, kovotepectví, kamenosochařství, výroby uměleckého nábytku, hudebních nástrojů, zbraní, zpracování slonoviny, kůží a dalších přírodních materiálů. Ne každé řezbářské dílo lze ale automaticky přiřadit k dílům uměleckým. Umělecká díla vznikají obvykle z rukou tvůrců, kteří jsou pro svou práci disponováni nejen vzděláním, ale i představivostí, invencí, uměleckým rozhledem, zkušenostmi a schopnostmi i nezbytnou manuální zručností.

Příprava materiálu
Řezba soch byla dříve prováděna z mokrého dřeva. Aby po dokončení mohla socha vyschnout bez trhlin bylo nutno odebrat co nejvíce materiálu z její zadní části. Dnes se provádí především z dobře vyschlého dřeva. s minimalizováním nebezpečí vzniku trhlin. Řezbářská tvorba z dřevěného bloku vytvořeného z desek nebo menších části vyžaduje od řezbáře správnou volbu sestavování dílů do jediného celku. Obdobně i řezba obrazových, zrcadlových nebo reliéfních rámů předpokládá jeho znalost postupu sestavování jednotlivých dílů ze segmentů různých rozměrů a zaoblení. U reliéfní řezby i při dolepování hotových dílů na dokončený podklad..
Opracování řezbářskými dláty a noži
Řezbářské nože jsou používány především v lidovém řezbářství, kde předmět řezby je obvykle držen v ruce a umožňuje změnou směru a místa řezu vyřezat i složitější tvary zdobených dekorativních předmětů. V umělecké řezbářství jsou používána především podstatně dražší a obtížněji dosažitelná dláta, která umožňují vyvinout podstatně větší sílu při opracování
Druhy výrobků - řezby
Sochy, sošky a plastiky (sakrální, bohů, králů, celebrit, předků, démonů), pomníky, totemy, rituální sloupy, konzoly a hlavice sloupů, karyatidy, maskarony a arabesky, balustrády, busty, figurky, Betlémy, reliéfy, intarzie, loutky a marionety, masky (divadelní, rituální, šamanské, taneční, ochranné, černošské, indiánské, eskymácké), nábytek (umělecký, slohový, moderní), (skříně, příborníky, sekretáře, kabinety, vitríny, komody, stoly, postele, lůžka, pohovky, křesla, židle, taburety, pulty a stojany, truhly, kolébky, nástěnné, rámové, sloupkové, pilové hodiny, zrcadla, rámy obrazů, oltáře, globy, svícny a lustry, věšáky, křídla dveří), ozdobné hlavice ke strunným nástrojům, kytary, loutny, flétny, měchy, ozdobné držáky holí, fajfky, zvonce, chřestidla, žezla, pečetidla, ozdobné válečky, bižuterie, šperky, koryta, nádoby, oltářní vázy, poháry, misky, naběračky, lžíce a nože, louskáčky, hřebeny, formy (na máslo, perník, sušenky apod.,), hračky (panenky, figurky, houpací koníci, píšťalky apod.), kočáry, kočárky a saně, modely (pro řezbu a kopírovací stroje, budov, interiérů, letadel, automobilů, lodí apod., podložky pod myslivecké trofeje.
Highslide JS
Ružina_2010 122
Highslide JS
Ružina_2010 119
Highslide JS
Ružina_2010 120
Highslide JS
Ružina_2010 121
Románsky sloh

po vzniku křesťanství a po vítězství barbarských národů nad Římany došlo nejen k rozpadu Římské říše, ale i k dočasnému zapomenutí na umění antických mistrů. Řezbářství dřeva se jen skromně krčilo ve stínu kamenosochařství a řezeb ze slonoviny.

Gotika

název sloužil k označení barbarského umění Gótů. Gotické řezbářské umění dosáhlo vrcholů především v Evropě. Vysoká úroveň gotického řezbářství souvisela především s růstem bohatství církve. Dřevo bylo často zlaceno a polychromováno. Ve vrcholné gotice však vznikla i řada soch a celých oltářů, které již nemusely být polychromovány ani zlaceny, protože jejich zpracování bylo již natolik působivé, že další úprava nebyla nutná.

Klasicismus

představoval opětovný návrat ke klasickému řeckému a římskému umění. Vrátila se obliba kamenosochařství a tvorby z bronzu. Sochařským materiálem se opět stal kámen a kov. Dřevo bylo využíváno pouze pro modely k větším sochám.

Romantismus

byl uměleckým směrem obracejícím se k přírodě a k lidem žijícím s ní v souladu. Umění a umělecká řemesla se stala součástí zvyšující se moci obchodníků a podnikatelů. Ve figurálním řezbářství se projevil vliv akademií, které preferovaly práci s kamenem a kovem. Řezbáři museli hledat možnosti mezi měšťany, pro které byla hlavním kritériem přijatelná cena. Vznikaly jednoduše řezané sochy, tzv. Nazarény, s barevnou polychromií a ornamenty malovanými bronzovými laky.

 Empír

byl monumentálním slohem k oslavě osoby Napoleona Bonaparta a jeho impéria. Vycházel z egyptského, řeckého a římského umění. Dřevořezby, jako náhražky bronzových děl, byly rozšířeny zejména ve střední Evropě.

 Biedermeier

název byl odvozen od literární postavy pana Biedermeiera z mnichovského humoristického časopisu. Často byl označován jako měšťanský empír. Vyhovoval měšťanům, požadujícím lacinější, ale kvalitní bytová zařízení, vytvářející útulná prostředí. Řezbářství se uplatnilo jen v podobě jednoduchých ornamentálních nebo figurálních reliéfů.

Historismus

byl inspirován historickými slohy. Na nábytek, jehož korpus byl vyroben strojově, byly lepeny vyřezávané ornamenty ve slohu, jaký měl výrobek představovat (pseudogotický, pseudobarokní apod.).

Secese

vyhovovala umělcům nalézajících inspiraci v přírodě a v japonském umění, odmítajícím inspiraci v evropských historických slozích. Představovala také spojení výtvarného umění se strojovou výrobou.

Art Deco

byl nazván podle pařížské ,,Mezinárodní výstavy moderního umění“. Představoval další pokus spojení výtvarného umění s průmyslovou výrobou. Byly vytvářeny jen dekorační sošky a řezbářské části jako doplňky strojově vyráběného bytového zařízení.

Avantgarda

název se stal souhrnným označením pro tvorbu umělců různých stylů, hledajících nová umělecká vyjádření, odlišná od předchozích slohů, často inspirovaná tvorbou přírodních národů.

Současnost

je odrazem přizpůsobení řezbářství technologickému rozvoji v podobě ručních dřevoobráběcích strojů, řetězových pil, kopírovacích fréz apod. Je i odrazem přesunu řezbářství do oblasti širšího využití volného času. Řezbářství nalézá uplatňuje v široké škále možností při tvorbě soch a reliéfních plastik včetně moderních, v betlemářství a další sakrální tvorbě, v loutkářství a výrobě hraček, suvenýrů a dřevěné bižuterie i šperků, při výrobě a restaurování slohového a uměleckého nábytku, intarzií, dekorativních předmětů včetně soustružených, mysliveckých podložek, hudebních nástrojů, forem a modelů staveb a interiérů, leteckých modelů a modelů lodí a dopravních prostředků, výrobě dřevěných zbraní, trofejí apod. Tradiční řezbářské řemeslo je také ve větší míře uplatňováno při restaurátorských pracích.