Obchodní podmínky

 

1. OBJEDNÁVKA V E-SHOPU www.rezby-salaj.cz , POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu a po jejím potvrzení obchodem www.rezby-salaj.cz  jsou považovány za závazné. 

 • Místem dodání zboží kupř. vyřezávaných podložek pod trofeje, je kupujícím uvedená adresa v objednávkovém formuláři.

 • Objednávka je přijata do 24 hod., potvrzení Vám zašleme e-mailem kde budete obeznámeni s termínem dodání, bude dohodnuta forma placení /dobírka nebo platba předem/ o odeslání objednaného zboží budete také informováni e-mailem. U některých objednávek (kupř. větší množství, nebo odlišnost ve tvaru a barvě výrobku atd...) budete kontaktování telefonicky.

2. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 • Poštovné a balné za zakoupené podložky pod myslivecké trofeje, hradí zákazník, zboží je zasíláno na dobírku ve výši 150 Kč prostřednictvím České pošty.

 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo účtovat vyšší poplatek. Ten je odpovídajícím způsobem odběrateli prokázán.

 • Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání zboží probíhalo v několika etapách, účtujeme podíl na zasílacích nákladech pouze jednou.

  

3. PLATBA, SPLATNOST, PRODLENÍ S PLATBOU

 • Placení zboží se provádí převodem na bankovní účet (platba předem) nebo na dobírku.

 • Řezbářství Salaj si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby, příp. použít způsob platby předem.

 • Platba zasláním hotovosti nebo šeků, bohužel, není možná. Vylučujeme ručení při ztrátě.

 • Pokud byste se se svými platbami zpozdili, vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatky za upomínky.

4. VÝHRADA DODÁNÍ

 • Dodávka zboží se provádí v rámci území EU.

5. DODACÍ LHŮTA

 • Dodací lhůta je od 1 do 14 dní, není-li uvedeno jinak.

 • V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně informovat.

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • V případě potřeby vám nepoužité a nepoškozené zboží v originálním a nepoškozeném balení vyměníme za jiný druh.

 • Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Nepoužité zboží můžete vrátit dle zákonných podmínek bez udání důvodu do 14 dní po převzetí a to v nepoškozeném obalu spolu s kopií daňového dokladu. Pokud bylo zboží vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka není možné uplatnit tyto podmínky o vrácení zboží.. Náklady za dopravu a poštovné hradí kupující, prodávající vystaví v zákonné lhůtě dobropis na vrácené zboží.

 • Zboží zašlete jako doporučený balík, ne na dobírku.

 • Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno v originálním
  neporušeném obalu spolu s kopií dokladu o koupi zboží.

 • Peníze budou vráceny na bankovní účet pouze za zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD - obecné podmínky reklamace

1. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných  závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele: salaj@rezby-salaj.cz

 • poštou na adresu provozovatele

 • Kupující je povinen uvést číslo objednávky, doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad) a co nejvýstižněji popsat závady a jejich projevy.

2. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

REKLAMACE UPLATNĚNÁ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského a obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 • Ke každému zboží je přikládán dodací list a faktura - daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není vystaven samostatně.

 • Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 • Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel-li se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu na jméno pracovníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. nebo na faktuře - daňovém dokladu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Je-li závada opravitelná , bude bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady internetového obchodu www.rezby-salaj.cz . Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu. Ke každé položce musí být přípojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem)